Ενδοσχολική επιμόρφωση

Ένας κύκλος ενδοσχολικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών, στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης e-me και eclass, ξεκίνησε στο σχολείο μας. 

Ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στα σχολεία μας, λόγω πανδημίας, μοιραζόμαστε γνώσεις και πρακτικές, με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου! 

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς μας για την αξιόλογη πρωτοβουλία! 

“Γηράσκω, αεί διδασκόμενος”.