Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού

Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος
2020- 2021  θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.
     Εγγράφονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2014

reg1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα.
 2. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου (δίδεται από το Νηπιαγωγείο)
 3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού για τα εμβόλια (απλή επίδειξη).
 4. Αποδεικτικό στοιχείο όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (λογαριασμός παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου, κ.τ.ό.).
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίδεται από το Σχολείο).
 6. Πιστοποιητικό  γέννησης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ:

Η εγγραφή στα τμήματα του Ολοήμερου είναι προαιρετική και γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Οι γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι ή να έχουν κάρτα ανεργίας ή να ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες).

Αίτηση – Δήλωση Γονέα

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του σχολείου στο τηλ. 2467042263

Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού & στο Ολοήμερο Τμήμα

Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος
2016 ? 2017  θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου 2016.
     Εγγράφονται όλα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2010

reg1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Πιστοποιητικό  γέννησης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο)
 2. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου (δίδεται από το Νηπιαγωγείο)
 3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού για τα εμβόλια (απλή επίδειξη).
 4. Αποδεικτικό στοιχείο όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ).
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίδεται από το Σχολείο).
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ:

Η εγγραφή στα τμήματα του Ολοήμερου είναι προαιρετική και γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Οι γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι ή να έχουν κάρτα ανεργίας ή να ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα

Αίτηση – Δήλωση Γονέα

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του σχολείου στο τηλ. 2467042263