Αγιασμός

Μετά τον αγιασμό της Τετάρτης (11/9, στις 10.30 π.μ.) θα δοθούν τα βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα στις μαθήτριες και στους μαθητές, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να έχουν μαζί τους τις τσάντες τους.

Την Πέμπτη το σχολείο λειτουργεί κανονικά από τις 8.00 π.μ. (από τις 7.00 π.μ. για τη Πρωινή Ζώνη) όπως και το Ολοήμερο με πλήρες ωράριο έως τις 16.00 μ.μ.   

  😯

Αγιασμός

Μετά τον αγιασμό της Δευτέρας θα δοθούν τα βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα στις μαθήτριες και στους μαθητές, γι? αυτό σας παρακαλούμε να έχουν μαζί τους τις τσάντες τους.

Την Τρίτη το σχολείο λειτουργεί κανονικά από τις 8.00 π.μ. όπως και το Ολοήμερο με πλήρες ωράριο έως τις 16.00 μ.μ.   

  😯

Αγιασμός

Μετά τον αγιασμό της Δευτέρας θα δοθούν τα βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα στις μαθήτριες και στους μαθητές, γι? αυτό σας παρακαλούμε να έχουν μαζί τους τις τσάντες τους.

Την Τρίτη το σχολείο λειτουργεί κανονικά από τις 8.00 π.μ. όπως και το Ολοήμερο με πλήρες ωράριο έως τις 16.00 μ.μ.   

agi16

Καλή σχολική χρονιά!

education-2016Οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο σχολείο. Ο αγιασμός θα γίνει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου -για την ώρα θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου συμφωνα με το οποίο όλες οι τάξεις θα σχολούν στις 13.15 μ.μ. και μετά θα ακολουθεί το ολοήμερο πρόγραμμα έως τις 16.00μ.μ. Σημειώστε ότι τα Αγγλικά θα διδάσκονται από φέτος για μία ώρα στις τάξεις Α΄και Β΄και οι ΤΠΕ από μία ώρα σε όλες τις τάξεις.

Ας έχουμε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!   8-O 

TIMETABLE