Μπορείς να το λύσεις;

Ενόψει Σαββατοκύριακου μια καλή ευκαιρία να ασχοληθουμέ με ένα μαθηματικό γρίφο (επιλέξτε ελληνικούς υπότιτλους). Καλή επιτυχία!

Για περισσότερα.

Κριτήρια διαιρετότητας

numΓνωρίζουμε ότι όλοι οι αριθμοί διαιρούν ακριβώς (το υπόλοιπο είναι, δηλαδή, 0) τον ευατό τους (με πηλίκο, φυσικά, πάντα το 1) και τα πολλαπλάσιά τους. Το 2 π.χ. διαιρεί το 2 και το 4, 8, 6, 10, 12 … κ.ο.κ. Αν ξέραμε, επομένως, ποια είναι τα πολλαπλάσια του κάθε αριθμού, τότε θα ξέραμε και ποιους αριθμούς διαιρεί ακριβώς ο αριθμός αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε αριθμός έχει άπειρα πολλαπλάσια. Υπάρχει, όμως, τρόπος να βρούμε εύκολα και γρήγορα τα πολλαπλάσια των αριθμών 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,100, 1000.

Δείτε πώς και θα ξέρετε αμέσως αν η διαίρεσή σας θα είναι τελεία ή ατελής, εντυπωσιάζοντας τους φίλους σας με τις “προβλέψεις” σας.

Κριτήρια διαιρετότητας του 2

Με το 2 διαιρούνται οι ζυγοί αριθμοί, δηλαδή, αυτοί που το τελευταίο τους ψηφίο είναιτο:
0,2,4,6,8

Κριτήρια διαιρετότητας του 3

Με το 3 διαιρούνται οι αριθμοί που το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων τους διαιρείται με το 3, δηλαδή είναι:
3, 6, 9

Κριτήρια διαιρετότητας του 4

Με το 4 διαιρούνται οι αριθμοί που τα δύο τελευταία τους ψηφία διαιρούνται με το 4 ή όταν τελειώνουν σε δύο μηδενικά:
π.χ. 44,144,1044, 100, κ.ο.κ.

Κριτήρια διαιρετότητας του 5

Με το 5 διαιρούνται οι αριθμοί που το τελευταίο τους ψηφίο είναιτο:
0 ή 5

Κριτήρια διαιρετότητας του 6

Με το 6 διαιρούνται αριθμοί που είναι ζυγοί και συγχρόνως διαιρούνται ακριβώς με το τρία, για παράδειγμα:
72,84,168 κ.ο.κ.

Κριτήρια διαιρετότητας του 9

Με το 9 διαιρούνται οι αριθμοί που το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων τους διαιρείται με το 9, δηλαδή είναι ο αριθμός:
9

Κριτήρια διαιρετότητας του 10

Με το 10 διαιρούνται οι αριθμοί που το τελευταίο τους ψηφίο είναιτο:
0

Κριτήρια διαιρετότητας του 25

Με το 25 διαιρούνται οι αριθμοί που το τελευταίο διψήφιο τμήμα τους είναι το:
25, 50, 75 ή 00

Κριτήρια διαιρετότητας του 100

Με το 100 διαιρούνται οι αριθμοί που έχουν στο τέλος τους δύο μηδενικά:
00

Κριτήρια διαιρετότητας του 1000

Με το 1000 διαιρούνται οι αριθμοί που έχουν στο τέλος τους τρία μηδενικά:
000

Γρήγορη εξάσκηση
  • Ποιοι από τους αριθμούς διαιρούνται με το 3 και ποιοι με το 5:

45,  50,  24,  510,  625,

  • Βάλε ένα ψηφίο στους παρακάτω αριθμούς ώστε να διαιρούνται και με το 5 και με το 9:

   333…       40…         126…        148…