Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, Τρίτη 29 Μαΐου 1453

Ήταν Τρίτη 29η Μαΐου του 1453, όταν η Βασιλεύουσα αλώνεται από τους Οθωμανούς και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κλείνει τον χιλιόχρονο κύκλο της. Τα βίντεο που ακολουθούν αναφέρονται στο γεγονός αυτό της άλωσης της Πόλης (ρυθμίστε τους υπότιτλους στα ελληνικά, όπου είναι εφικτό).

1. Η άνοδος και η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

2. Η πόλη των τειχών: Κωνσταντινούπολη

3. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης (στα αγγλικά)

Ιστορία Ε΄ τάξης

O δάσκαλος της Ε΄τάξης, κ. Γεώργιος Μπίζιος, εργάστηκε για καιρό με πολλή προσοχή και επιμονή προκειμένου να ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση όλων των ενοτήτων του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄τάξης “Στα βυζαντινά χρόνια”.   

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη του για αντικείμενο της ιστορίας στις μαθήτριες και τους μαθητές του συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην κατανόηση κρίσιμων ιστορικών γεγογότων και εννοιών. Σας την παρουσιάζουμε όντας σίγουροι ότι τα κατάφερε.

Α'. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Β' Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑYΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

Γ.΄ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Δ' ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

Ε'. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΤ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

Ζ.΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα 37: Η Βυζαντινή Κύπρος

Ενότητα 38: Η διπλωματία των Βυζαντινών

Ενότητα 39: Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

Ενότητα 40: Η βυζαντινή τέχνη

Ενότητα 41: Η παιδεία στο Βυζάντιο

Ενότητα 42: Η γλώσσα των Βυζαντινών

Η άνοδος και η πτώση τριών αυτοκρατοριών…

Παρακολουθήστε σε δύο βίντεο πώς σε 2.500  και πλέον χρόνια (από το 753 π.Χ. έως το 1923 μ.Χ.) η Ρωμαΐκή, η Βυζαντινή και Οθωμανική αυτοκρατορία άκμασαν και παράκμασαν.

Η Ρωμαϊκή και η Βυζαντινή αυτοκρατορία

Η Οθωμανική αυτοκρατορία

Ιστοριογραμμές Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων

Σας παραπέμπουμε παρακάτω σε δυό ψηφιακές ιστοριογραμμές (ή χρονογραμμές) για το μάθημα της ιστορίας της Ε΄τάξης (Στα βυζαντινά χρόνια) και ΣΤ΄τάξης (Ιστορία του νεώτερου και σύγχρονου κόσμου) που κατασκεύασε ο κ. Ιωάννης Κασκαμανίδης, σχολικός σύμβουλος της 3ης ΕΠ Φλώρινας. Σίγουρα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε με έναν εικονικό τρόπο ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα ταξινόμενα σε μια χρονολογική σειρά και να αναζητήσετε σχέσεις μεταξύ τους. Καλή πλοήγηση στην Ιστορία!

Διαδραστική ιστοριογραμή για το μάθημα της Ιστορίας της Ε΄ τάξης: εδώ
byzantine
Διαδραστική ιστοριογραμή για το μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης: εδώ
timeline