Ο χρυσός αιώνας του Περικλή

Διαβάστε την εργασία των μαθητών του τμήματος Δ1 σχετικά με τη λαμπρότερη εποχή της Ελλάδας που εκπόνησαν με τη βοήθεια της δασκάλας τους κας Αικατερίνης Καζακλάρη.

Οι γεωγράφοι της Μακεδονίας

Οι μαθητές της Δ1 τάξης και η δασκάλα τους, κα Αικατερίνη Καζακλάρη, μας παρουσιάζουν κάποια γεωγραφικά στοιχεία για τη Μακεδονία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια του μαθημάτος της Μελέτης του Περιβάλλονοτος εργαζόμενοι ομαδικά με τις ΤΠΕ.