Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού

Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος
2020- 2021  θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.
         Εγγράφονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2014

reg1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα.
  2. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου (δίδεται από το Νηπιαγωγείο)
  3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού για τα εμβόλια (απλή επίδειξη).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (λογαριασμός παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου, κ.τ.ό.).
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίδεται από το Σχολείο).
  6. Πιστοποιητικό  γέννησης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ:

Η εγγραφή στα τμήματα του Ολοήμερου είναι προαιρετική και γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Οι γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι ή να έχουν κάρτα ανεργίας ή να ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες).

Αίτηση – Δήλωση Γονέα

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του σχολείου στο τηλ. 2467042263