Παρουσίαση έρευνας…

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος των Μαθηματικών, έκαναν μια έρευνα με θέμα «Τι κάνω τον ελεύθερο χρόνο». Αφού μοίρασαν ερωτηματολόγια σε όλους τους μαθητές του σχολείου, οργάνωσαν τις απαντήσεις σε πίνακα και παρουσίασαν τα στοιχεία σε ραβδόγραμμα.

Με ικανοποίηση διαβάζουμε ότι η ενασχόληση με οθόνες (τηλεόραση και Η/Υ) είναι πολύ χαμηλά στην προτίμηση των μαθητών. Ωστόσο, η σχέση τους με την ανάγνωση και τα βιβλία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ευχαριστούμε τους μικρούς ερευνητές για την ενδιαφέρουσα έρευνα και την ευσύνοπτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της.

Ραβδόγραμμα Δ τάξης