Από την εβδομάδα που πέρασε…

Η Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γιορτάστηκε φέτος από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2014. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε υλικό των δράσεων (κατασκευή αφίσων, μακετών, ζωγραφιές, καθαρισμός χώρων, φύτευση λουλουδιών, κ.ά.) που οργάνωσε το σχολείο μας με σκοπό της ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.