Ευχές!

Από τους μαθητές των δύο Τημάτων της Γ΄ τάξης και των εκπαιδευτικών Γεώργιου Μπίζιου και Αικατερίνης Καζακλάρη.

Δύο παρουσιάσεις από τους μαθητές των Αγγλικών του Ολοήμερου Τμήματος και την καθηγήτριά τους κα Κλειώ Μουτιάδου.