Αγγλικά Ολοήμερου Τμήματος

Άλλο ένα έργο των μαθητών του μήματος Αγγλικών του Ολοήμερου που έγινε με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κας Κλειώς Μουτιάδου.

Αυτή τη φορά το θέμα μας είναι η διατροφή και ειδικότερα τα γλυκά “Αναγκαιότητα ή πλεονασμός;” ας είμαστε προσεχτικοί στην κατανάλωσή τους… Παν μέτρον άριστον! Εκτός από αγγλικά, λοιπόν, μαθαίνουμε και υιοθετούμε σωστές διατροφικές συνήθειες!