Αγγλικά Ολοήμερου τμήματος

Η  καθηγήτρια Αγγλικών του Ολοήμερου τμήματος, κα Κλειώ Μουτιάδου, μας παρουσιάζει δύο εργασίες ακόμα των μαθητών της.

Τα μέρη του σώματος.

Σούπερ ήρωες! Γνωρίστε τους.