Ιστοριογραμμές Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων

Σας παραπέμπουμε παρακάτω σε δυό ψηφιακές ιστοριογραμμές (ή χρονογραμμές) για το μάθημα της ιστορίας της Ε΄τάξης (Στα βυζαντινά χρόνια) και ΣΤ΄τάξης (Ιστορία του νεώτερου και σύγχρονου κόσμου) που κατασκεύασε ο κ. Ιωάννης Κασκαμανίδης, σχολικός σύμβουλος της 3ης ΕΠ Φλώρινας. Σίγουρα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε με έναν εικονικό τρόπο ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα ταξινόμενα σε μια χρονολογική σειρά και να αναζητήσετε σχέσεις μεταξύ τους. Καλή πλοήγηση στην Ιστορία!

Διαδραστική ιστοριογραμή για το μάθημα της Ιστορίας της Ε΄ τάξης: εδώ
byzantine
Διαδραστική ιστοριογραμή για το μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης: εδώ
timeline