Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού & στο Ολοήμερο Τμήμα

Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος
2015 ? 2016  θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 19 Ιουνίου 2015.
         Εγγράφονται όλα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2009

reg1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Πιστοποιητικό  γέννησης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο)
  2. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου (δίδεται από το Νηπιαγωγείο)
  3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού για τα εμβόλια (απλή επίδειξη).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ).
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίδεται από το Σχολείο).
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ:

Η εγγραφή στα τμήματα του Ολοήμερου είναι προαιρετική.

 Από φέτος δεν απαιτείται βεβαίωση της εργασιακής κατάστασης των γονέων/κηδεμόνων.

Ως εκ τούτου, μπορούν να εγγράψουν όλοι οι γονείς που το επιθυμούν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έως τις 19 Ιουνίου 2015 προσκομίζοντας στο σχολείο την παρακάτω σχετική αίτηση-δήλωση.

Αίτηση – Δήλωση Γονέα

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του σχολείου στο τηλ. 2467042263