Ο χρυσός αιώνας του Περικλή

Διαβάστε την εργασία των μαθητών του τμήματος Δ1 σχετικά με τη λαμπρότερη εποχή της Ελλάδας που εκπόνησαν με τη βοήθεια της δασκάλας τους κας Αικατερίνης Καζακλάρη.