Η παρέμβασή μας στις τάξεις Α΄ & Ε΄

Φιλοδοξία μας ήταν, όχι απλά να ανακαινίσουμε ή να βάψουμε δύο σχολικές αίθουσες αλλά να παρέμβουμε με ένα παιδαγωγικό τρόπο στο σχολικό χώρο. Αν τα καταφέραμε -γιατί εργάστηκαν πολλοί- το αφήνουμε στην κρίση σας…