Η άνοδος και η πτώση τριών αυτοκρατοριών…

Παρακολουθήστε σε δύο βίντεο πώς σε 2.500  και πλέον χρόνια (από το 753 π.Χ. έως το 1923 μ.Χ.) η Ρωμαΐκή, η Βυζαντινή και Οθωμανική αυτοκρατορία άκμασαν και παράκμασαν.

Η Ρωμαϊκή και η Βυζαντινή αυτοκρατορία

Η Οθωμανική αυτοκρατορία