Χριστός Ανέστη!

Από τις μαθήτριες, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου:

και καλές διακοπές!

😀