Οδηγίες Ατομικής Υγιεινής

Οδηγίες Ατομικής Υγιεινής για αποφυγή διασποράς της λοίμωξης COVID-19

O EOΔΥ συνιστά παραμονή στο σπίτι και αποχή από το σχολείο οποιουδήποτε ατόμου, μαθητή ή μέλος του προσωπικού παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι γονείς να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά ΠΡΙΝ από την άφιξη τους σχολείο.