Δράση για έναν καλύτερο κόσμο

Η πρωτοβουλία “In action for a better world – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο” είναι μια οργανωμένη προσπάθεια για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία. Στόχος, η υιοθέτηση καλών και υπεύθυνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. 

Το σχολείο μας συμμετέχει στην Εβδομάδα Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους,18-26 Σεπτεμβρίου, υλοποιώντας δραστηριότητες σχετικές με τον Στόχο 2- Μηδενική Πείνα. 

Με το σύνθημα “Zero Food WasteΜηδενική Σπατάλη Φαγητού“, ξεκίνησε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης σε θέματα σωστής διαχείρισης του φαγητού! 

Τη δράση υλοποιούν από κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς!!