Παίζω και Μαθαίνω για τον Κορονοϊό

Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Δ.Μακεδονίας.

Ψηφιακό υλικό με  10 διαδραστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Κορονοϊό.

Έγινε με το Padlet