Προγραμματίζουμε , παίζοντας!

Συνεχίζουμε τις δράσεις μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και Κωδικοποίησης, με “προγραμματισμό χωρίς οθόνες”.Στην αυλή του σχολείου, τηρώντας τις φυσικές αποστάσεις, μαθαίνουμε βασικές αρχές προγραμματισμού, παίζοντας!!