Εγγραφές στην Ά Τάξη- Ολοήμερο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Σχολικού Έτους 2021–2022, αρχίζουν από την Δευτέρα 1 Μαρτίου και λήγουν την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Στην  Α΄Τάξη γράφονται τα παιδιά, που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

Για την εγγραφή στην Α΄Τάξη απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (θα δοθεί από το σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς, αφού θα αναζητηθεί από το σχολείο μέσω του πληροφορικού συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ). 

γ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 

ε. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ, ή συμβόλαιο οικίας κ.λπ.)

στ. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο (δίδεται από το Νηπιαγωγείο).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ( ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ):

Η εγγραφή στα τμήματα του Ολοήμερου προγράμματος και της πρωινής ζώνης είναι προαιρετική και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής.

Ωστόσο για την εγγραφή στην Πρωινή Ζώνη (7.00πμ- 8.00πμ) είναι απαραίτητο οι μαθητές να είναι εγγεγραμμένοι και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση (θα δοθεί στους ήδη φοιτούντες μαθητές για συμπλήρωση, από το Σχολείο).

Εναλλακτικά, μπορείτε να “κατεβάσετε” τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο και να τα συμπληρώσετε πριν έρθετε στο σχολείο.

https://www.dropbox.com/sh/raf7ilc7v8lzbn1/AABnqdQZ5AnxrdUV7EoAFf2Ka?dl=0

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου οι εγγραφές θα διενεργούνται καθημερινά από 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ. από τη Διευθύντρια του Σχολείου.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής συνωστισμού, ο/η γονέας θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με το σχολείο στο τηλέφωνο 2467042263, προκειμένου να καθορισθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσής του με τήρηση των κανόνων προσωπικής προστασίας. (Μάσκα, ατομικό στυλό). 

Επιπλέον,είναι δυνατή η αποστολή των δικαιολογητικών με email ή απλό ταχυδρομείο. 

Για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Υγείας ή στον προσωπικό τους παιδίατρο. 

ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο παιδίατρος κρίνει αναγκαίο, το παιδί θα παραπέμπεται από αυτόν για επιπλέον εξέταση (καρδιολογική, οφθαλμολογική κλπ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, που έχει τριετή ισχύ, εκτός από τα παιδιά της Α΄ τάξης θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τα παιδιά που θα φοιτήσουν στη Δ΄ τάξη το σχολικό έτος 2021 – 2022 (τα φετινά τριτάκια).

Η Διευθύντρια

Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου