Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά κατα την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη και, στη συνέχεια, όταν φοιτούν στην τάξη Δ΄.

Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει:

? Κατεβάστε το έγγραφο του ΑΔΥΜ εδώ.?