Έκτακτη Ανάγκη

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α   Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   Α Ν Α Γ Κ Η Σ

ΠΡΟΣΧΟΗ! ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  100

24670 42211 & 42235

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199

24670 44199

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

24670 41090 & 21749

ΕΚΑΒ 166

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

210 7793777

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

24673 50600
 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 24673 51301-9
Διεύθυνση ΠΕ Καστοριάς 24670 55255-60
Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 24610 49963-5
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 24673 50200-1
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2461052610-3