Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Η εργασία των μαθητών του Ολοήμερου για την

21 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης