Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τους παρακάτω συνδέσμους του ΠΣΔ.

  1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους μαθητές
  2. Πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σχολείο οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  3. Πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι συμβουλές προς τους γονείς
  4. Προστασία προσωπικών δεδομένων
  5. To φυλλάδιο μας για Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου
  6. Επικοινωνία με την υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης του ΠΣΔ
  7. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ειδικότερα να έχετε υπόψη ότι το σχολείο ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/2472_19_7_06(2).doc  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων φωτογραφιών και video μαθητών για την ασφάλεια και προφύλαξη των ίδιων των μαθητών.

Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε φωτογραφίες τότε θα πρέπει να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα πρέπει να έχετε τη γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα. 

Σχετικά με τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η δημοσίευση προσωπικών στοιχείων μαθητών (e-mail, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας), ιδιαίτερα όταν αυτά είναι σε συνδυασμό με φωτογραφίες ώστε να προστατεύετε τους μαθητές σας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία – spam αλλά και από κακόβουλους χρήστες.

Περισσότερα για την σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου δείτε στο www.sch.gr/safe και στο αρχείο http://students.sch.gr/students-portlets//important/files/SaferInternet.pdf και  http://internet-safety.sch.gr και

Παιδί και ασφάλεια στην τεχνολογία (για τη χρήση κινητών τηλεφώνων)
?  Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφίων και βίντεο. ?