ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Επισκεφτείτε το ιστολόγιο της σχολικής μας βιβλιοθήκης για άμεση ενημέρωση για τη λειτουργία και τις δράσεις της.

               https://blogs.sch.gr/lib1dimarg