Το Διοικητικό Συμβούλιο

sxoleioΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μαρία Πολίτη
Τηλ. 24670 43923
Αντιπρόεδρος:
 Ελευθερία Γκατσώνη
 Τηλ. 693 22207 38  
 Εmail: ria@forooikonomiki.com
Γραμματέας:
π. Λεωνίδας Μπάρδος
Τηλ.69 82252 930
Τηλ. 24670 41473 & 42303
Email:p.leonidas7@gmail.com
Ταμίας:
Κωνσταντίνος Κυβεντίδης
Τηλ. 69 467913 45
Εmail: kyvengas@yahoo.gr
Μέλη:
1. Γεώργιος Δημόπουλος
     Email: dimopoulos@g-dimopoulos.gr
2. Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης
     Τηλ. 69 322686 02
3.  Θωμάς Ζήσης
      Τηλ. 69 44411 874
      Email: Elena.kiv@hotmail.com
Αναπληρωτικά μέλη:
1. Δέσποινα Παναγιωτίδου
2. Αθηνά Σιμιτζή