Το Διοικητικό Συμβούλιο

sxoleioΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βασίλειος Μπαταγκιώνης
Τηλ.
Email:
Αντιπρόεδρος:
 Αναστάσιος Μελιόπουλος
 Τηλ.   
 Εmail:
Γραμματέας:
Ανδομάχη Αζέμη
Τηλ.
Email:
Ταμίας:
Αλεξάνδρα Σαρρέα
Τηλ.
Εmail:
Μέλη:
1. Καραγεωργίου Μαρίνα
      Τηλ. 
      Email:
2. Μιχαήλ Πλίτσης
     Τηλ.
3. Ανδρομάχη Μαυραντζά
      Τηλ. 
      Email:
Αναπληρωτικά μέλη:
1. π. Λεωνίδας Μπάρδος
2. Κωνσταντίνος Γοναλάκης