Ώρες συνεργασίας εκπ/κών

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α΄

Σοφία Μαυρουδή

Τετάρτη

11.45 έως 12.25 μ.μ.

Β΄

Κων/ντίνος Τζάτζης

Τρίτη

11.30 έως 12.30 μ.μ.

Γ΄

Αικατερίνη Καζακλάρη 

Τετάρτη

10.00 έως 10.45 π.μ.

Δ΄

Πέτρος Νικολαΐδης

Δευτέρα

9.45 έως 10.45 π.μ.

Ε1΄

Γεώργιος Μπίζιος

Δευτέρα

10.45 έως 11.45 π.μ.

Ε2΄

  Αναστάσιος Μελιόπουλος

Τετάρτη

10.45 έως 11.45 π.μ.

ΣΤ΄

Κοσμάς Μπίρτσος

Τετάρτη

10.45 έως 11.45 π.μ.

Τμ. Ένταξης
        Ευγενία Ζηκούλη
Πέμπτη 11.30 έως 12.30 μ.μ.
Ολοήμερο         Μάρκος Βλάχος Δευτέρα 13.15 έως 14.55 π.μ.
Αγγλικών     Κουφογιάννη Θεοδώρα Τετάρτη 10.45 έως 11.45 π.μ.

Φυσ.  Αγ.

Καλλίνικου Κωνσταντίνα

Πέμπτη

10.00 έως 11.00 π.μ.

Αγγλικών

Θεοδωράκη Μαρία

Πέμπτη

9.00 έως 10.00 π.μ.

Αγγλικών
Μουτιάδου Κλειώ Πέμπτη  13.15 έως 14.15  μ.μ.
Γερμανικών Γκιλδάκη Αναστασία         Τρίτη 10.00 έως 10.45  π.μ.
ΤΠΕ Αγγελίδου Παρασκευή Παρασκευή 10.45 έως 11.45 π.μ.