Ώρες συνεργασίας εκπ/κών

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η μηνιαία συνάντηση κάθε τμήματος γίνεται την τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα ή την επόμενη εργάσιμη στις 13.15 έως 14.00 μ.μ.

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α΄

Σοφία Μαυρουδή

Πέμπτη

11.45 έως 12.25 μ.μ.

Β΄

Κων/ντίνος Τζάτζης

Τρίτη

11.45 έως 12.30 μ.μ.

Γ΄

Κοσμάς Μπίρτσος

Πέμπτη

10.45 έως 11.30 π.μ.

Δ΄

Κλεονίκη Βασιλειάδου

Τετάρτη

10.00 έως 10.45 π.μ.

Ε1΄

       Αικατερίνη Καζακλάρη 

Δευτέρα

10.00 έως 10.45 π.μ.

ΣΤ1΄

          Γεώργιος Μπίζιος

Τετάρτη

11.45 έως 12.30 π.μ.

ΣΤ2΄

Πέτρος Νικολαΐδης

Τρίτη

12.30 έως 13.55 μ.μ.

Τμ. Ένταξης
        Ευγενία Ζηκούλη
Πέμπτη 11.30 έως 12.30 μ.μ.
Ολοήμερο         Μάρκος Βλάχος Δευτέρα 13.15 έως 14.55 π.μ.
Αγγλικών Μουτιάδου Κλειώ Δευτέρα 11.45 έως 12.30  μ.μ.
Φυσ.  Αγ.

Καλλίνικου Κωνσταντίνα

Τετάρτη

13.15 έως 14.00 π.μ.

ΤΠΕ Αγγελίδου Παρασκευή Παρασκευή 13.15 έως 14.00 π.μ.
Θεατρ. Αγ.
Κυπαρισσόπουλος Χρήστος Τετάρτη 9.30 έως 10.00 π.μ.
Γερμανικών Στεργιάκα Ανδρονίκη Τρίτη
 10.00-10.40 π.μ.