Ώρες συνεργασίας εκπ/κών

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η μηνιαία συνάντηση κάθε τμήματος γίνεται την τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα ή την επόμενη εργάσιμη στις 13.15 έως 14.00 μ.μ.

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α΄

Σοφία Μαυρουδή

Πέμπτη

11.45 έως 12.25 μ.μ.

Β΄

       Κλεονίκη Βασιλειάδου

Δευτέρα

11.45 έως 12.30 μ.μ.

Γ΄

Κων/ντίνος Τζάτζης

Τετάρτη

10.00 έως 10.45 π.μ.

Δ΄

Κοσμάς Μπίρτσος

Δευτέρα

10.00 έως 10.45 π.μ.

Ε1΄

        Αικατερίνη Καζακλάρη
 

Δευτέρα

10.45 έως 11.30 π.μ.

ΣΤ΄

       Γεώργιος Μπίζιος 

Τρίτη

10.45 έως 11.30 π.μ.

Τμ. Ένταξης
        Ευγενία Ζηκούλη
Τετάρτη 11.30 έως 12.30 μ.μ.
Ολοήμερο         Μάρκος Βλάχος Τετάρτη 13.15 έως 14.55 π.μ.
Αγγλικών Μελίνα Καραταγλίδου
Δευτέρα 10.οο έως 10.45  μ.μ.
Φυσ.  Αγ.

Κων/ντίνα Καλλίνικου

Δευτέρα

1ο.οο έως 1ο.45 π.μ.

Μουσική Μαρία Νατσιάβα
Δευτέρα 13.15 έως 14.00 π.μ.
ΤΠΕ
Κων/ντίνος Πεχλιβανίδης
Τετάρτη 10.00 έως 10.45 π.μ.
Γερμανικών Αικατερίνη Τριαναφύλλου      Τρίτη 13.15 έως 14.00  π.μ.