Ώρες λειτουργίας της βιβλιοθηκής

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 Η βιβλιοθήκη του Σχολείου θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή τις ώρες των πρώτων δύο διαλειμμάτων προκειμένου οι μαθητές να δανειστούν ή να επιστρέψουν βιβλία.

Υπενθυμίζουμε τις ώρες:

1ο Διάλειμμα από 9.40 ΄ έως 10.00 π.μ.

&

2ο Διάλειμμα από 11.30΄ έως 11.45΄π.μ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς Αικατερίνη Καζακλάρη, Γεώργιο Μπίζιο και Ευγενία Ζηκούλη.

Καλές αναγνώσεις!

1oargos_0634