Τα μάτια μιλάνε…

Κι α δεν είχε η ζωή χίλια χρώματα,

Χίλια σκήματα, πρόσωπα, κάλλη,

κι α δεν έλαμπε κι έτσι η ζωή,

στη ζωή θεία λαμπράδα, θεία κάλλη

τα δικά σας θα χύνανε χρώματα,

η δική σας, ω μάτια, ζωή.

Κωστής Παλαμάς

Αφιερωμένο από τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης.