Βιολογική γεωργία, τι ξέρεις;

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη βιολογική γεωργία και τα βιολογικά ή οργανικά προϊόντα. Τι γνωρίζουμε, όμως, πραγματικά για τη βιολογική γεωργία; Πώς και γιατί  η ΕΕ προωθεί την ανάπτυξη αυτής της μορφής γεωργίας; Αυτές και άλλες απαντήσεις θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ και στην ενότητα που ανέπτυξε ειδικά για τα παιδιά.

Καλή μελέτη!

Βιολογική γεωργία Η γωνία των παιδιών

bg