Η γωνιά των παιδιών

Στα πλαίσια του Προγράμματος EYZHN του ΥΠΑΙΘ, που αποσκοπεί στη βελτίωση της σωματικής υγείας των μαθητών μέσω της απόκτησης συνηθειών καλής διατροφής και άσκησης, ξεκίνησε η λειτουργία της διαδραστικής πλατφόρμας «Η Γωνιά των Παιδιών». Αν και σε πιλοτική μορφή ακόμα, αξίζει να την έχουμε υπόψη καθώς σιγά σιγά εμπλουτίζεται και βελτιώνει το… πιάτο μας και τη φόρμα μας.