Θεωρία

1.          

& ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

 

&  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

 

& ΚΛΙΜΑΚΑ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.   Ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα

2.  Να εξετάσεις αν οι πίνακες είναι πίνακες ανάλογων ποσών

3.   Να εξετάσεις αν οι πίνακες είναι πίνακες αντιστρόφως ανάλογων ποσών

4.   Ανάλογα ποσά

5.   Αντιστρόφως ανάλογα

6.   Να λύσεις το πρόβλημα 1

7.   Να λύσεις το πρόβλημα 2

8. Προβλήματα ανάλογα

9. Προβλήματα μερισμού

10. Προβλήματα κλίμακας

11. Προβλήματα αντιστρόφως ανάλογων

12.Προβλήματα με ποσά ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα