ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ’  ΤΑΞΗΣ

του Αναστάσιου Μελιόπουλου

 

 

Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Κλίμακα

 

Θεωρία

 

Βασικά στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση των βασικών εννοιών και οδηγίες

 

για την επίλυση των ασκήσεων μέσα από παραδείγματα.

 

 

 

Ασκήσεις

 

Σε όλες τις βασικές κατηγορίες προβλημάτων. Στα περισσότερα χρειάζεται να κάνει το παιδί τις ασκήσεις στο τετράδιό του και να ελέγχει το αποτελέσματα. Μπορεί αν θελήσει να χρησιμοποιεί και την αριθμομηχανή στο αριστερό μέρος της σελίδας.